Winners 2018
PALANGA PHOTO SALON
Fikriye Er/Turkey Salon Diploma
Haiyan Wu/China Salon Diploma
Dmitry Arkhipov/Russian Federation PSA ribbon
Istvan Kerekes/Hungary Salon Diploma